NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

PETROMANAGER 15+

2019-09-02 14:02:00

Program do automatycznego rozliczania paliw w temperaturze +15oC (tzw. objętość standardowa). Rozlicza dostawy i wydania oraz braki niezawinione (niedobory) w paliwie, a także generuje gotowe raporty czyli wszystko, co potrzebne jest w księgowości dla rzetelnego i zgodnego z przepisami rozliczania paliw w firmie !

Program został udostępniony jako dodatkowy moduł Systemu administracji stacją paliw PetroManager, a obejmuje go pakiet „VIP+”.

PetroManager 15+ bardzo precyzyjnie zbiera dane z elementów automatyki wydań i pomiaru poziomu oraz zarejestrowanych dostaw. Uwzględniając kompletne parametry paliwa, takie jak ilość, temperatura i gęstość. Porównuje wszystko z wprowadzonymi dokumentami i w odpowiedniej formie generuje raport, który umożliwi wszystkie, powstałe na każdym etapie obrotu paliwami, niedobory rozliczyć jako koszt, a nie stratę (oszczędności fiskalne).

Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji ani rozliczeń w objętości standardowej. Obowiązek ten ciąży tylko na firmach płacących podatek akcyzowy. Biorąc jednak pod uwagę to, że praktycznie wszystkie firmy kupują i płacą za paliwa płynne w objętości standardowej nie pozostaje nic innego, jak rozliczać paliwo w firmie właśnie w referencyjnej temperaturze +15oC.

Podstawowe korzyści automatycznego rozliczania paliw w temperaturze +15oC:

  • Wprowadzenie w firmie systemu rozliczeń eliminuje tzw. „braki temperaturowe”, za które zawsze dopłacał odbiorca (kupujący).
  • Kupując obligatoryjnie paliwa w objętości w 15oC (dokument źródłowy – faktura) i żeby rozliczyć braki w dostawie i inwentaryzacji obowiązkowo musi się to odbywać w jednostce objętości w +15oC.
  • Braki niezawinione w paliwach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP) pod warunkiem, że będą właściwie udokumentowane na podstawie dokumentów źródłowych oraz zgodne z obowiązkową Normą Zakładową Braków Niezawinionych.
  • Proponowany sposób rozliczeń pozwala uszczelnić system, a zarządzający lub właściciel firmy na bieżąco jest informowany o tym, że braki w paliwach nie przekraczają NZBN (są brakami niezawinionymi).

Program precyzyjnie wylicza bilawykres dostawyns dla każdego zbiornika paliwa za dowolny okres oraz umożliwia przeprowadzenie ustawowej inwentaryzacji wraz z rozliczeniem braków (niedoborów) w paliwie.<

Funkcjonalność programu związana z monitorowaniem paliwa została podniesiona do maksimum dzięki możliwości przeprowadzania w dowolnym momencie Kontrolnego Spisu z Natury niebędącego jeszcze właściwą Inwentaryzacją i niepodlegającego Ustawie o Rachunkowości, a jednocześnie gwarantującego bardzo precyzyjne wychwycenie ewentualnych nieścisłości w dowolnym momencie. Dzięki wychwyceniu momentu powstania tych „nieścisłości”, można szybko i odpowiednio zareagować ! Wykonanie poprawnej inwentaryzacji jest równie proste, gdyż wystarczy zaksięgować wyniki Raportu Inwentaryzacyjnego wykonanego przez program.

Wszystko to, wyczerpująco udokumentowane i sygnowane jest poprzez biegłego sądowego z tego zakresu wiedzy, pana Władysława Maciejowskiego.

Program komputerowy generuje dokumenty rozliczeniowe, ilościowo-wartościowe z przeznaczeniem do wprowadzenia do systemu księgowo-finansowego w firmie.

PetroManager 15+ składa się z dwóch elementów tj. moduł programowy będący elementem Systemu PetroManager oraz Instrukcji Rozliczania Wyrobów Energetycznych, będącej nierozerwalnym elementem Programu. Instrukcja zawsze jest dopasowana do charakterystyki obrotu paliwami w danej firmie i dokumentuje prawidłowe rozliczanie powstających niedoborów.

W instrukcji znajduje się również Norma Zakładowa Braków Niezawinionych z uzasadnieniem, która po uzgodnieniu z właścicielem firmy może być podstawą do rozliczeń braków w jego firmie – uznawana przez US i UKS.

Norma Zakładowa obejmuje:

  1. Normę ubytków naturalnych
  2. Błędy graniczne dopuszczalne przyrządów pomiarowych
  3. Uzasadniony współczynnik korekcyjny błędów granicznych dopuszczalnych przyrządów pomiarowych.

Ilość braków rzeczywistych (udokumentowanych) mniejszych od Normy Zakładowej są brakami niezawinionymi, a ich wartość stanowi koszty uzyskania przychodów.

Odpowiednio wyliczone ilości oraz wartości braków niezawinionych podane w raporcie końcowym z programu można wprowadzić bezpośrednio do systemu księgowo – finansowego co pozwoli kwalifikować je jako koszty, a nie jako straty. Generuje to wymierne oszczędności fiskalne dzięki odprowadzaniu mniejszego podatku dochodowego.

Poprawne rozliczanie paliw w firmie umożliwia uznanie ubytków przez Urząd Skarbowy jako koszty uzyskania przychodów, a nie straty.

Dodatkową zaletą stosowania Programu PetroManager 15+ jest świadomość właściwego, czyli zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa postępowania w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z zużyciem paliw, a to dla osób odpowiedzialnych zapewnia prawdziwie “spokojny sen”!!! 🙂

Zaprezentowane powyżej narzędzie w swojej najprostszej funkcji może być swoistym automatycznym kalkulatorem objętości paliwa w 15 stopniach Celsjusza !

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: